ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars són totes aquelles activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa aplicable durant el temps de lleure dels infants i joves.Estan incloses dins de l’educació considerada no formal. Es poden dur a terme abans i després de les classes o bé durant l’espai del migdia.La nostra trajectòria en el món del lleure ens permet ofertar  una llarga llista d’activitats i de propostes innovadores fonamentades en l’educació en aquest camp. Procurem que siguin unes activitats que desenvolupin els sentits dels infants a través de l’observació, l’experimentació, el raonament, el treball en equip i la creativitat, i que segueixin la nostra màxima d’aprendre mentre es gaudeix.
 
Objectius
Afavorim l’educació integral dels infants i joves, atenent totes les dimensions de la persona i seguint el projecte educatiu i el marc institucional de l’escola. L’educació en aquests espais es porta a terme mitjançant la dinamització d’activitats i la creació d’un seguit d’objectius per a cada edat que s’hauran d’assolir al llarg de tot el curs escolar. Pretenem crear una comunicació fluïda amb l’escola per poder coordinar l’acció pedagògica. Per tot això, els nostres objectius són els següents:
 • Desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants i joves a través de les activitats.
 • Estimular l’autonomia de l’infant vers l’entorn proper.
 • Divertir-se i aprendre a la vegada.
 • Desenvolupar, millorar i perfeccionar les habilitats motrius, sensorials i manipulatives.
 • Saber treballar en grup, amb respecte i cooperació, afavorint les relacions no competitives.
 • Desenvolupar el sentits artístic, estètic, musical, rítmic, de coordinació i d’expressió.
 • Descobrir i treballar les pròpies capacitats i ser conscient dels límits de cadascú.
 • Despertar la curiositat dels infants per l’esport, l’art i l’aprenentatge de coneixements a través de dinàmiques lúdiques i didàctiques.
 • Valorar la satisfacció que suposa l’assoliment de fites i objectius com a mostra de superació personal.
 • Saber utilitzar correctament el material, les instal·lacions i els estris amb què es treballa.
 • Tenir consciència de respecte envers el medi ambient i el planeta, cosa que s’aconsegueix, en part, gràcies a la sostenibilitat.
 • Satisfer les necessitats bàsiques de diversió i equilibri psíquic i físic de l’infant.
 • Enfortir les relacions amb els altres sense fer diferència de gènere, raça, religió, condició física o condició psíquica, acceptant, així, la diversitat cultural i social.
 • Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene d’acord a cada edat.
Activitats que organitza l’Ampa:
 • Anglès Mr. English
 • Anglès Aula Nova
 • Anglès Mr English adults
 • Escacs
 • Aloha
 • Kitsune
 • Robòtica
 • Teatre
 • Psicomotricitat
 • Escalada
 • Esgrima
 • Balls
 • Karate
 • Patinatge
 • Twirling
 • Volei
 • Cross kids
 • Natació i natació adults
 • Moto Trial
 • Running Kids
 • BTT 
 • Fem deures

Clic al damunt per fer gran la imatge  👀👉 activitats 2019-2020

 
Els espais que s’utilitzen són: l’Escola, el Pavelló Multi-esports de Torrefarrera, i exteriors com: Camp de Futbol de Sorra, Circuit davant Institut i Al Club Natació  Lleida.
 
Podreu veure les memòries de les diferents activitats, clicant a damunt de la que us interessi.
 
Organització
Es seguirà el projecte educatiu de l’escola a partir del criteri, la realitat social, les pautes d’actuació, el marc institucional, la normativa i les necessitats específiques d’aquesta establint els següents criteris a cada activitat extraescolar:
 • Descripció i definició.
 • Objectius concrets per a cada edat.
 • Grup(s) destinatari(s).
 • Continguts anuals i/o trimestrals.
 • Metodologia que cal aplicar.
 • Horaris.
 • Espais.
 • Material.
 • Material que han de posar els participants.
 • Ràtio d’infants per activitat.
 • Mínim d’activitats a contractar.
 
Planificació
 • Establiment dels diferents grups, horaris i dies d’activitat.
 • Creació del programa del curs amb els objectius i els continguts per a cada trimestre d’acord amb les edats i/o els grups.
 • Seguiment periòdic dels infants a través d’informes de valoració trimestrals.
 • Seguiment periòdic amb reunions amb els responsables de les activitats dins de l’escola