DRETS DEL SOCI

 

  • La quota anual és de 50 € per al primer fill, 25 € per al segón, i gratuit per a la resta.
  • Carnet de soci individual.
  • Dóna dret a utilitzar tots els serveis administrats per l’AMPA.
  • Dóna dret a la bonificació del menjador.
  • Dóna dret a fer ús de les activitats extraescolars.
  • Dóna dret a avantatges en forma de descomptes a les botigues concertades.
  • Dóna dret a tindre una assegurança pels nostres fills.