Socialització de llibres, es un projecte que es va iniciar fa un parell d’anys, gràcies amb això les famíles poden tant socialitzar els llibres de text per als cursos de cicle mitjà o superior, o tenen tambè, l’opció de comprar els llibres a un preu molt econòmic per a tots els cursos que es duen a terme a l’escola de Torrefarrera.Resultat d'imatges de llibres

Socialitzar un llibre significa allargar-ne el seu ús donant-li una vida de, com a mínim, 3 anys, per a que pugui ser reutilitzat per alumnes en posteriors cursos acadèmics. El projecte es fonamenta en l’aprofitament dels llibres que a final de curs es troben en bon estat.

OBJECTIUS.

L’objectiu principal és l’ESTALVI FAMILIAR en despeses escolars (que pot anar del 40% al 70% anual) tot i que , paral·lelament a l’objectiu econòmic, cal tenir en compte els aspectes educatius que comporta la socialització de llibres:

  •  Fomentar la responsabilitat dels estris d’aprenentatge.
  • Potenciar la solidaritat entre la comunitat educativa.
  • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització de recursos.

ALUMNAT QUE PARTICIPA EN EL PROJECTE.

Els alumnes de l’Escola La Creu que compleixin els següents requisits:

  • Ser alumnes de cicle mitjà o superior.
  • Estar associats a l’AMPA de l’escola.
  • Haver abonat la quota corresponent de socialització de llibres.

PROCEDIMENT

Prèviament a la posada en marxa del projecte es va fer un sondeig entre les famílies de 2n fins a 6è per saber qui estava interessat en participar en el projecte. Amb el treball realitzat per la Comissió de Socialització es convoca les famílies a una reunió presencial per informar del funcionament del programa i per resoldre qualsevol dubte.

Posteriorment es formalitza l’adhesió al programa amb el compromís de respectar les bases de funcionament del projecte, i el pagament de la quota corresponent a cada curs.

És condició important pels que participen en el projecte la donació dels llibres de text dels cursos de 3r a 6è, tot i que en el cas de no poder aportar llibres, es podrà participar abonant el 50% del valor dels llibres que manquin.

Els llibres de les donacions seran revisats per comprovar que estiguin en bon estat i poder ser inclosos en el banc de llibres del programa. Per aquesta tasca es demanarà la col·laboració de pares i mares voluntaris.

El banc de llibres del programa es crearà amb els llibres donats pels alumnes que estiguin en bon estat i els llibres que haurà de comprar l’AMPA fins a arribar a completar els lots necessaris per tots els participants. Els lots s’entregarán a cada alumne a principi de curs.

Els alumnes acollits al programa rebran el seu lot de llibres socialitzats a la mateixa escola en iniciar el curs, amb una etiqueta identificativa per cada alumne.

Durant el curs:

  • Cada mestre explicarà els beneficis de dur a terme de forma correcta el projecte.
  • Els tutors controlaran el bon ús del material i la Comissió de Socialització farà un seguiment i avaluació del procés.
  • S’elaboraran llistats i etiquetes de control de l’estat del material. En finalitzar el curs l’alumne haurà de deixar els llibres socialitzats a l’escola, i la Comissió de Reutilització supervisarà el seu estat. En cas de pèrdua o deteriorament per un mal ús la família haurà d’abonar l’import total del llibre.